RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Frajda s.c.Informacje ogólne związane z ochroną danych osobowych w firmie
Frajda s.c.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, że:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:


FRAJDA s.c.

Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza

Radawiec Duży 317 A

21-030 Motycz

tel. 81 503 20 00

e-mail: biuro@placezabawfrajda.plWszelkie zapytanie odnośnie ochrony Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: biuro@placezabawfrajda.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:


 • niezbędnego i prawidłowego wykonania zlecenia/umowy obsługi o charakterze handlowym,
  w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy / przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych,

 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 • Realizacji działań marketingowych w tym marketing bezpośredni - podstawa przetwarzania (art.6 ust.1 pkt. a, b, f ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

 • Realizacji działań handlowych - podstawa przetwarzania (art.6 ust.1 pkt. a , f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

 • Prowadzenia analiz statystycznych - podstawa przetwarzania (art.6 ust.1 pkt. a, f) i zgodnie
  z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 • Realizacji działań sprzedażowych - (art.6 ust.1 pkt. a, b, f ) podstawa przetwarzania i zgodnie
  z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Frajda s.c. a w szczególności: dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży, - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


 1. Podmiotami, które mogą znaleźć się w grupie odbiorców Państwa danych osobowych mogą się znaleźć:

 • Upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Frajda s.c.

 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Frajda s.c.

 • instytucje finansowe (banki)

 • firmy kurierskie i spedycyjne

 • kancelarie windykacyjne, kancelarie prawne

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Frajda s.c. w celu realizacji zlecenia

 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,

 • podmioty współpracujące z firmą Frajda s.c. w zakresie działań handlowych i sprzedażowych.

 • Podmioty świadczące usługi na rzecz Frajda s.c. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np.: drukarnie).


 1. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane:

 1. przez okres korzystania przez Państwa z usług w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia konkretnej usługi i wykonania zobowiązań Administratora,

 2. do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora,

 3. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


 1. Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych

 • prawo żądania sprostowania tych danych

 • ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).


Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86


 • Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu

 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wcześniej wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych


To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać regulowane jest przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.


 1. Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu. 1. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem złożenia i zrealizowania zamówienia. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji zamówienia. W przypadku udziału w działaniach promocyjnych podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w promocji. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna do wysyłki oferty handlowej drogą elektroniczną, prenumeraty newsletteru oraz profilowania Państwa danych osobowych. O stosowane zgody będą Państwo proszeni przed skorzystaniem z konkretnej usługi.


 1. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo,
  w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.POLITYKA PRYWATNOŚCI - SKLEP INTERNETOWY


Świat placów zabaw – serwis internetowy dostępny pod adresem www.placezabawfrajda.pl jest prowadzony przez Frajda s.c. zwanego dalej „Administratorem danych osobowych”, NIP: 713-30-33-315 z siedzibą w miejscowości Radawiec Duży 317A, Motycz.


Frajda s.c. przykłada wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych i w związku z tym gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.


Niniejsza polityka ochrony danych osobowych informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z witryną internetową www.placezabawfrajda.pl


ADMINISTRATOR DANYCH


FRAJDA s.c.

Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza

Radawiec Duży 317 A

21-030 Motycz

tel. 81 503 20 00

e-mail: biuro@placezabawfrajda.pl


Wszelkie zapytanie odnośnie ochrony Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: biuro@placezabawfrajda.pl
JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY PODCZAS PAŃSTWA WIZYTY W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM?


Warunkiem koniecznym do zakupu towaru za pośrednictwem naszego sklepu jest dokonanie rejestracji poprzez założenie konta ZGODNIE Z REGULAMINEM SKLEPU.

pODCZAS REJESTRACJI PROSIMY O PODANIE:

 • Adresu e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Data urodzenia


pODCZAS DODAWANIA ZAKUPÓW DO KOSZYKA ZBIERAMY OD pAŃSTWA
NASTEPUJĄCE INFORMACJE
:


 • Imię i nazwisko

 • Adres

 • Nazwa firmy (opcjonalnie)

 • Numer telefonu kontaktowego


W chwili gdy pomyślnie kończysz proces rejestracji i zakładasz konto stajemy się administratorem twoich danych osobowych.


Na naszej stronie znajdziesz również arkusz kontaktowy, który służy przede wszystkim:


 • Przyjmowaniu od państwa zapytań odnośnie zakupionego towaru


W ARKUSZU TYM PROSIMY PAŃSTWA O PODANIE:


 • Adresu e-mail


w CELU ZAPEWNIENIA państwu świadczenia usług najwyższej jakości
poprzez naszą stronę internetową przetwarzamy także dane , które zapisuja się automatycznie. SĄ TO:


 • Adres strony, którą odwiedzasz na naszej stronie internetowej

 • adres strony internetowej, którą odwiedziłeś bezpośrednio przedtem (tzw. "odsyłacz")

 • datę i godzinę wizyty

 • Właściwości urządzenia, w szczególności system operacyjny, używana przeglądarka i rozmiar okna przeglądarki.

 • Adres IP urządzenia

 • numery identyfikacyjne, które przechowujemy w urządzeniu. Dzięki temu numerowi identyfikacyjnemu możemy rozpoznać Państwa urządzenie na stronie internetowej. Z technicznego punktu widzenia te numery identyfikacyjne są przechowywane w tzw. cookies lub eTags.

 • Identyfikatory urządzeń, które składają się z indywidualnych cech urządzenia mobilnego. Na podstawie tych identyfikatorów urządzeń możemy również rozpoznać urządzenie na stronie internetowej.


KIEDY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?


ZAWIERANIE UMÓW


Twoje dane osobowe przetwarzamy podczas tworzenia osobistego konta użytkownika, zamawiania produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej lub subskrypcji naszego biuletynu.


O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 b) RODO (wykonanie umowy)


OBSŁUGA STRONY INTERNETOWEJ


Z drugiej strony, przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc zaoferować Państwu najlepsze możliwe produkty, oferty i treści dostosowane do Państwa potrzeb na www.placezabawfrajda.pl. oraz aby Państwa wizyta na naszej stronie internetowej była jak najbardziej spełniające Państwa oczekiwania. O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 f) RODO (równoważenie interesów, w oparciu o nasze zainteresowanie oferowaniem Państwu możliwie najatrakcyjniejszej strony internetowej).


CEL PRZETWARZANIA DANYCH

konto klienta


Aby móc dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym, należy utworzyć osobiste konto użytkownika (zwane dalej "kontem użytkownika"). Możesz przechowywać swoje dane osobowe na koncie użytkownika. Konto użytkownika ułatwia wygodne zakupy w naszym sklepie internetowym.


Do założenia osobistego konta użytkownika potrzebny jest tytuł, imię i nazwisko oraz, w zależności od przypadku, adres i numer telefonu. Ponadto użytkownicy muszą podać swój adres e-mail oraz hasło, które wybrali. Podany przez użytkowników adres e-mail służy również jako dane dostępu do konta użytkownika. Ponadto użytkownicy mogą przechowywać swoje dane osobowe na swoim koncie użytkownika, a tym samym wygodnie robić zakupy w sklepie internetowym. Informacje te mogą być
w każdej chwili aktualizowane w obszarze osobistym konta użytkownika ("Informacje o Koncie").


Trwałe pliki cookie (patrz Punkt 6.) są zapisywane na urządzeniu użytkownika za pomocą funkcji "Zostań zalogowany", która zapewnia, że użytkownik nie musi się ponownie logować przy kolejnych wizytach na naszej stronie internetowej. Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkownika, jeśli wyłączył on zapisywanie takich plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.


Oczywiście użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyn wypowiedzieć umowę o dostęp do konta użytkownika. Najprostszym sposobem jest wysłanie nieformalnej wiadomości e-mail na adres biuro@placezabawfrajda.pl. Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO (wykonanie umowy).


OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM


W przypadku zamówienia produktów w naszym sklepie internetowym przetwarzanie danych
osobowych służy do zawarcia i realizacji umowy, a także realizacji zamówienia, w tym płatności
i dostawy. Przy płaceniu kartą kredytową otrzymujemy od naszego dostawcy usług płatniczych
identyfikator płatności oraz ostatnie cztery cyfry numeru karty kredytowej. Służy nam to do
uwierzytelnienia i alokacji zamówienia, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa. Dane osobowe niezbędne do dokonania płatności są gromadzone bezpośrednio przez dostawcę usług płatniczych.


Po wybraniu dostawcy usług płatniczych zostaną Państwo poproszeni o podanie danych wymaganych do korzystania z usług danego dostawcy usług płatniczych. Te informacje o płatnościach są
przekazywane bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych i nie są przez nas
przechowywane.


Zapisujemy dane do faktury i adresu dostawy na koncie użytkownika, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać przy następnym zakupie. Dane te można zmienić w dowolnym momencie w przyszłości.


Usuwamy Państwa dane osobowe przetwarzane w ramach zamówień najpóźniej po upływie
ustawowego okresu gwarancji, chyba że jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem zachowania
danych.


ZALOGOWANIE SIĘ NA FACEBOOKU


FIRMA Frajda s.c. PROWADZI RÓWNIEŻ SWÓJ PROFL NA FACEBOOKU. Chcąc się z nami skontaktować za pośrednictwem Facebooka otrzymujemy od Państwa zapytanie ale również wchodzimy w posiadanie Państwa:


 • Imion i nazwisk

 • Nick-ów

 • Ewentualnie jeżeli wyrazicie na to zgodę numerów kontaktowych w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z Państwem


Dane te są gromadzone i przechowywane w aplikacji Messenger. Usunięcie danych następuję bezpośrednio po:


 • Sfinalizowaniu zamówienia

 • Braku dalszego kontaktu w przypadku przesłania zapytania ofertowego

 • W przypadku braku dalszej inicjatywy ze strony konsumenta


Nasza firma korzysta z Państwa danych osobowych wyłącznie w zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę podczas logowania do serwisu społecznościowego i nie przetwarzamy ich w żaden inny sposób.


Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Facebook możecie znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/
PLIKI COOKIES


Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym
Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano
połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację
Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.


WYKORZYSTUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE PLIKÓW COOKIES:


 1. sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,

 2. trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym
  Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,


 • W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe
  Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

 • Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

 • Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego
  w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu

 • Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej
  przeglądarki.

 • Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do
  przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że
  korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu,
  a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.


Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

PHPSESSID

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

Do końca sesji


Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:


INTERNET EXPLORER

W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć :

 1. "Narzędzia"

 2. "Opcje internetowe"

 3. "Blokuj wszystkie cookies"

Więcej informacji - Internet Explorer

GOOGLE CHROME

W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć :

 1. "Menu Chrome" w prawym górnym rogu

 2. "Ustawienia"

 3. "Pokaż ustawienia zaawansowane"

 4. "Ustawienia treści" w sekcji prywatność

 5. "Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm"

Więcej informacji - Chrome

FIREFOX

W wyszukiwarce Firefox kliknąć :

 1. "Narzędzia"

 2. "Opcje"

 3. "Prywatność"

 4. Z listy Program Firefox "Będzie używał ustawień użytkownika"

 5. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Firefox

OPERA

W wyszukiwarce Opera kliknąć:

 1. "Ustawienia"

 2. "Preferencje"

 3. "Zaawansowane"

 4. "Ciasteczka"

 5. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Opera

SAFARI

W wyszukiwarce Safari kliknąć:

 1. "Ustawienia" w prawym górnym rogu

 2. "Preferencje"

 3. "Prywatność"

 4. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Safari

TELEFONY KOMÓRKOWE

Telefony komórkowe - otwórz Internet, wybierz "Ustawienia", "Prywatność" i przejdź do ustawień cookies.

Firma Frajda s.c. nie zamieszcza żadnych dodatkowych plików cookies.


KONTAKT:


Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres: biuro@placezabawfrajda.pl.Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Frajda s.c. przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje związane z naszą ofertą, zapraszamy do Newslettera.